Alla system fungerar

Löst
Driftstörning

Började
2022-08-06 kl 20:55
Status
Löst efter ungefär tio timmar

Påverkan

Stort avbrott
Påverkade
Haldor Education (Huvudtjänst)
Haldor Vårdnadshavare
  • Löst

    Den tidigare driftstörningen är nu löst. Alla tjänster fungerar igen.

  • Undersöker

    Vi har identifierat en bakomliggande orsak till tidigare driftstörning som vi i förebyggande syfte ska åtgärda och behöver stänga ned Haldor Education (för kunder med svenskbaserad databehandling) och Vårdnadshavartjänsten (för samtliga) för att åtgärda detta. Arbetet är dock svårbedömt i tid då vi även är beroende av underleverantörer för åtgärderna, men vi jobbar på att lösa det så fort som möjligt.